CHITOSAN TAN TRONG NƯỚC LÀ GÌ?

 

Chitosan tan trong nước là gì?
Định nghĩa:
Chitosan chỉ hòa tan trong một số axít vô cơ hoặc hữu cơ, không hòa tan trực tiếp trong nước, điều này làm hạn chế nhiều ứng dụng của chitosan.
Chitosan tan trong nước có thể được phân thành các loại sau đây:
1. Chitosan tan được trong nước.
2. Chitosan Hydrochloride tan được trong nước.
3. Carboxymethyl chitosan tan được trong nước.
4. Chitin phân tử thấp tan được trong nước.
5. Chitosan phân tử thấp tan được trong nước.
Đây được coi là chitosan tan trong nước. Trên thực tế chỉ có Chitosan oligosaccharide là thực sự tan trong nước. Chitosan thông thường không phải là chitosan hydrochloride, carboxymethyl chitosan và cũng không phải là chitosan phân tử thấp.
Cách phân biệt Chitosan tan trong nước:
Đổ chitosan vào trong nước, bước đầu quan sát độ nhớt của dung dịch, nếu nó không nhớt thì đó là chitin phân tử thấp hoặc Chitosan phân tử thấp.
Bước 2: nhỏ vài giọt NaOH vào dung dịch ở trên, nếu xuất hiện tủa thì đó là chitosan hydrochloride. Nếu nhỏ vài giọt HCl vào dung dịch trên mà dung dịch bị đục dần thì đó là carboxylmethyl chitosan. Bởi vì carboxylmethyl chitosan thật ra là natri carboxymethyl chitosan, nếu dung dịch có tính axít, nó không còn là muối natri của axít carboxylic mà là một axít carboxylic và carboxymethyl chitosan không tan trong môi trường a xít.   
Các loại chitosan tan trong nước có trên thị trường:
1. Carboxymethyl chitosan (đắt).
2. Chitosan Hydrochloride, muối amoni bậc 4 chitosan, muối chitosan lactate,  chitosan glutamate (rẻ).
3. Chitosan sunfat.
4. Hyaluronic acid chitosan
5. Oligo Chitosan (Nano chitosan)

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét