CƠ CHẾ KHÁNG KHUẨN CỦA OLIGO CHITOSAN (NANO CHITOSAN)

 

Cơ chế kháng khuẩn của Oligo Chitosan (Nano Chitosan)
Nhiều chuyên gia đã nghiên cứu cơ chế diệt khuẩn của Oligo Chitosan (Nano chitosan) bằng cách sử dụng kính hiển vi điện tử, phương pháp theo dõi sự di chuyển của đồng vị phóng xạ. Nghiên cứu này cho thấy rằng có hai con đường chitosan oligosaccharide tác động lên vi khuẩn gây bệnh. Một là, hiệu ứng chặn, Oligo Chitosan (Nano chitosan) hình thành lớp màng cô lập bề mặt màng tế bào vi khuẩn bằng lực hấp dẫn giữa anion và cation, điều này ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của tế bào vi khuẩn.
Hai là, sự thẩm thấu, một phần nhỏ của phân tử Oligo Chitosan (Nano chitosan) đi vào trong tế bào vi khuẩn bằng sự thẩm thấu, sau đó nó kết hợp với các đại phân tử hữu cơ bên trong tế bào và tác động đến quá trình trao đổi chất (sinh-lý) thông thường của tết bào vi khuẩn.        
Chitosan oligosaccharide có tác dụng kháng khuẩn tương tự trên bốn loại vi khuẩn nêu trên. Oligo Chitosan (Nano chitosan) có tác dụng ức chế mạnh nhất trên khuẩn staphylococcus aureus. Oligo Chitosan (Nano chitosan) ức chế hoàn toàn sự sinh trưởng của khuẩn staphylococcus aureus ở nồng độ 0.5%, Escherichia coli ở nồng độ 1%, Bacillus subtilis ở 2% và Candida albicans ở 4%.   

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét