LÀM THẾ NÀO MÀ OLIGO CHITOSAN (NANO CHITOSAN) TẠO RA CHẤT KÍCH THÍCH KHÁNG BỆNH THỰC VẬT?

 

Một trong những phương pháp mới để kiểm soát bệnh thực vật là thông qua việc tăng cường các cơ chế tự phòng vệ của thực vật (tạo ra kháng thể), mà không liên quan đến việc sử dụng các hợp chất độc hại cho cây trồng.
Oligo Chitosan (Nano chitosan) đã được chứng minh là một elicitor của thực vật, có thể sản sinh ra phản ứng phòng vệ của thực vật. Đầu tiên, Oligo Chitosan (Nano chitosan) được nhận biết bởi thụ thể. Sau khi nhận tín hiệu, mật độ dòng ion thay đổi và oxy hoạt tính được thay đổi. Những thay đổi này kích hoạt truyền tín hiệu để điều chỉnh gene phòng vệ và thay đổi quá trình trao đổi chất dẫn đến kháng bệnh của cây trồng. Những cây được xử lý với Oligo Chitosan (Nano chitosan)sớm kích hoạt cơ chế kháng vì vậy cây lớn nhanh và tăng sức đề kháng trước sự xâm nhập của các mầm bệnh vào cây trồng, ức chế các vi sinh vật đã xâm nhập, cản trở đáng kể đến sự phát triển và lây lan của tuyến trùng.
Oligo Chitosan (Nano chitosan) là polyme có nguồn gốc thiên nhiên, không độc hại và có khả năng phân hủy sinh học nên nó không để lại dư lượng hoặc ảnh hưởng đến vi sinh vật có lợi. Oligo Chitosan (Nano chitosan) là công cụ hữu ích cho hệ thống quản lý dịch hại (IPM) vì nó cho phép giảm lượng sử dụng hóa chất bảo vệ cây trồng nhờ vậy tạo nên một nền nông nghiệp sạch và bền vững hơn. Nhờ có Oligo Chitosan (Nano chitosan) mà trái cây sạch hơn nên dễ bán hơn dẫn đến tăng lợi nhuận.  

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét